Teden Svetovnega dneva boja proti korupciji 9. – 13. december 2019

V EISEP smo ga obeležili z lansiranjem prve tovrstne raziskave o praksah zagotavljanja skladnosti poslovanja v Sloveniji.

 Raziskava je že zaključena, rezultati bodo kmalu na voljo.

5 STIL poslovni dogodek

Po tem ko je EISEP v sodelovanju z Združenjem manager izdal priročnik za voditelje, Integriteta voditeljstva 5 zvezdic, smo priredili prvi dogodek v sklopu tega projekta, katerega podpira tudi ameriška ambasada v Sloveniji. Dogodek je potekal dne 5. novembra 2019, od 9. do 11. ure, v digitalnem centru Triglav Lab z gostoma Sally March in Prof. Dr. René Schmidpeter.

Strokovne objave

Dva obsežnejša strokovna članka na teme povezane s projektom 5STIL, v avtorstvu Andrijane Bergant, sta bila objavljena v osrednjih publikacij Združenja Manager, v MQ reviji in v Pogledu 2020, ob boku objav uglednih javnih slovenskih osebnosti.

Etična podjetja so tudi po ekonomskih kazalnikih uspešnejša od tržnega povprečja, dolgoročno bolj vzdržna ter tudi v času krize odpornejša. So namreč privlačnejša za poslovne partnerje, investitorje, talente in uporabnike. Po zadnjih trendih razvitih gospodarstev najuspešnejši igralci ne postavljajo več v ospredje finančnih ciljev, temveč etično in družbeno odgovorno opredeljeno poslanstvo, pri čemer je ekonomska vzdržnost in poslovni uspeh njihov naravni spremljevalec.

Vpeljava principov poslovne skladnosti in etičnosti je v celoti odvisna od vodstva in je stvar dobrega ter odgovornega upravljanja. Pri tem sama osebna integriteta vodij nikakor ni dovolj. V vsako organizacijo številni zaposleni prinesejo svoje vrednote in subjektivno dojemanje, kaj je pošteno zanje, za podjetje, za stranke… Izpostavljeni so številnim pritiskom, pričakovanjem ter vsakodnevnim poslovnim in osebnim izzivom. Poleg tega tudi zunanji izvajalci s svojim delovanjem vplivajo na podobo in odgovornost podjetja. Če voditelji želijo svoje podjetje in deležnike učinkovito zaščititi pred materialnimi in moralnimi izgubami zaradi kršitev ali neskladnosti, se morajo opremiti tudi s strateškim pristopom in sistematičnimi metodami za prepoznavanje in obvladovanje tveganj s področja skladnosti in integritete v celotni organizaciji in vzdolž dobavne verige.

Andrijana Bergant,
predsednica Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja

V Združenju Manager smo kmalu po začetku recesije v ospredje postavili vrednote in leta 2010 prenovili Kodeks etike. Ob letošnji 30. obletnici delovanja združenja so vrednote še vedno v ospredju. Kodeks etike bomo nadgradili s priročnikom, za katerega verjamemo, da bo slovenskim podjetjem in menedžerjem učinkovito pomagal udejanjati skladnost in etiko v njihovih vsakodnevnih poslovnih praksah ter procesih odločanja. Po zapisanih principih bo integriteta voditeljstva postala bolje prepoznana tudi kot dejavnik izboljševanja kakovosti korporativnega upravljanja, dviga produktivnosti ter dolgoročne uspešnosti poslovanja, kar pomeni tudi večjo konkurenčnost celotnega gospodarstva.

Saša Mrak,
izvršna direktorica Združenja Manager

With excellent infrastructure and one of the fastest growing economies in Europe, Slovenia is an increasingly attractive location for U.S. and foreign trade and investment.  As Slovenia’s export-based economy becomes more and more integrated with and open to global markets and investors, however, it is vital that Slovene companies and entrepreneurs adopt and internalize international standards of transparency, professionalism, integrity, corporate ethics, regulatory compliance, and the rule of law. The U.S. Embassy is committed to increasing bilateral trade and investment with Slovenia as a key mission goal, and we are honored to support the efforts of the European Institute of Compliance and Ethics and the Manager’s Association of Slovenia to promote and instill these businesses and corporate values through the 5 Stars Integrity Leadership program.

Je ob objavi projekta povedal Don Baker (The Embassy of the United States of America). Celotno izjavo EISEP in Združenja Manager preberite tukaj.

US-embassy ALT

Etična podjetja so tudi v časih krize odpornejša in iz nje hitreje izidejo.

Vir: Ethisphere, World’s Most Ethical Companies

Po vsem svetu imajo podjetja s kulturo visokega zaupanja (high-trust culture) boljše rezultate poslovanja.

Vir: Best Place to Work

KONTAKT

Kontaktne informacije:
    color: #FF0000;