NLB ima sprejet enoten Kodeks ravnanja za NLB Skupino in predstavljen v sodobni elektronski knjigi. Ali spremljate koliko ga zaposleni tudi v resnici listajo, uporabljajo? Kako pogosta so vprašanja zaposlenih s tega področja, lahko poveste primeroma o čem najpogosteje sprašujejo in v kakšnih situacijah?