PRIMERI IZ RESNIČNEGA ŽIVLJENJA

 • Pravniki v družbi Statoil, vključno s strokovnjaki za skladnost, imajo pomembno vlogo pri vprašanjih iz poslovanja podjetja. Vključeni so v procese odločanja in dajejo poslovne pobude. S tem so strokovnjaki za skladnost dobro seznanjeni tudi s komercialnimi dejavnostmi ter medsebojnimi vplivi med temi dejavnostmi in izzivi na področju skladnosti. Nosilci poslovnega odločanja pa pravočasno in pogosto upoštevajo vidike skladnosti tudi pri vsakodnevnem odločanju, s čimer zagotavljajo učinkovitejše izvajanje skladnih poslovnih praks. [Vir: Splošni priročnik UN Global Compact o trajnosti podjetij, str. 18 / UN Global Compact Guide for General Counsel on Corporate Sustainability, p. 18]
 • V družbi Yahoo je pravni oddelek uporabil ključne kazalnike uspešnosti (KPI) in druge metrike ter jih predstavil na pomembnih srečanjih in usposabljanjih, v blogih in e-glasilih, z namenom okrepitve splošne ozaveščenosti o vlogi in pomenu skladnosti ter za podporo politiki o spremembah, v sodelovanju s ključnimi nosilci odločanja. Pomembna naloga strokovnjakov in pooblaščencev za skladnost je, da opredeli najpomembnejše kazalce doseganja skladnosti in integritete, vodstvo pa omogočiti njihovo uporabo ključnim nosilcem odločanja. To je ključnega pomena za vzpostavljanje, spodbujanje in krepitev kulture skladnosti in etičnega poslovanja. [Vir: Splošni priročnik UN Global Compact o trajnosti podjetij, str. 17]
 • Pri Deutsche Telekom je odgovornost za vsako od desetih načel UN Global Compact dodeljena posameznim članom upravnega odbora, vključno z načelom 10: Boj proti korupciji. S tem družba zagotavlja, da ima vsako od desetih univerzalnih načel odgovornega poslovanja najmočnejšega ambasadorja, ki se zavzema za njegovo uresničevanje v poslovni strategiji družbe. [Vir: Nova agenda za upravni odbor, str. 6 / A New Agenda for the Board of Directors, p. 6]

 • Nemška multinacionalka Siemens je že skoraj desetletje izvajala program skladnosti, toda njena prizadevanja so bila komaj kaj več kot »program na papirju«. Leta 2008 je v javnosti izbruhnila škandalozna novica, da bo družba Siemens nemškim in ameriškim oblastem plačala več kot 1,4 milijarde evrov za poravnavo v primeru obtožb o korupciji. Ugotovitve so pokazale, da so bili člani uprave seznanjeni s številnimi kršitvami skladnosti, vendar se niso ustrezno odzvali ali tega razkrili revizorjem družbe. Namesto tega se je podkupovanje toleriralo in pogosto še celo nagradilo v okolju, kjer je obstajal izjemen pritisk za doseganje prodajnih ciljev. Posledično je bilo odkritih več kot 4000 nezakonitih plačil v skupni vrednosti več kot 1,2 milijarde evrov. Ta primer jasno kaže, kako lahko kultura korupcije uide izpod nadzora zaradi molka in odsotnosti strategije na tem področju. (Vir: The Guardian, BBC, theconversation.com …)

 • L’Oréalov program skladnosti temelji na preprostem etičnem kodeksu v razumljivem jeziku in s številnimi praktičnimi vsakodnevnimi primeri. V dokaz spoštovanja do zaposlenih je kodeks na voljo v 45 jezikih. Zaposleni se lahko učijo prek spletnih učilnic, skupinskih predavanj ali s prebiranjem tiskanih izvodov. Vsako leto družba organizira t.i. dan etike, ko imajo zaposleni možnost, da povprašajo glavnega izvršnega direktorja (»CEO«) o kodeksu in skladnosti na splošno. Dogodka se udeleži veliko zaposlenih in glavni izvršni direktor prejme na tisoče vprašanj. Pooblaščenec za etiko je obiskal 70 držav in se o etičnem kodeksu odprto pogovarjal z zaposlenimi na vseh ravneh in delovnih mestih vseh vrst.
 • NLB ima Kodeks ravnanja v NLB Skupini, ki je kot aktivna e-knjiga objavljen na spletni strani. Za interno uporabo imajo tudi podrobneje razdelana pravila in postopke zagotavljanja skladnosti in integritete. Uporabo kodeksa spremljajo skozi obiske spletne strani. Zaznavajo, da Kodeks uporabljajo tako zaposleni, kot tudi uporabniki javnih spletnih strani. Najpogostejša vprašanja zaposlenih s širokega področja urejanja kodeksa se nanašajo na potencialna nasprotja interesov (opravljanje dejavnosti in funkcij izven banke), na notranje (zaupne) informacije ter na medsebojne odnose (spoštovanje strank in sodelavcev). V NLB Skupini aktivnosti na tem področju načrtujejo in izvajajo na podlagi sistematične ocene tveganj za skladnosti in integriteto. (Vir: NLB, 2019)

 • Leta 2017, ko je izbruhnil škandal o dolgoletni, ukoreninjeni kulturi grobega seksizma, o kriminalnem obnašanju voznikov, sistemskem zavajanju regulatorjev zaradi nepooblaščenih voženj, kršitvami intelektualne lastnine in zasebnosti…, Uber ni imel vpeljanih standardov etičnega ravnanja, kaj šele da bi njegovi direktorji bili zgled pri tem. Ravno nasprotno. Kot posledica številnih kršitev predpisov in temeljev poslovne etike, je Uber prepovedalo nekaj velikih mest, investitorji so javno grajali nesprejemljive poslovne prakse, številni zaposleni vključno z izvršnimi direktorji in samim predsednikom družbe so morali oditi, družba je plačala na stotine milijonov $ kazni in odškodnin. Danes Uber ima Kodeks ravnanja in etični kodeks za vodje. (Viri: bbc.com, businessinsider.com, qz.com)

 • V družbi Royal Dutch Shell (»Shell«) se dodatki petih (5) vodilnih delavcev izračunajo na podlagi kazalnika, v katerem imajo finančni rezultati utež 30 odstotkov, operativni vidiki 50 odstotkov, 20 odstotkov pa trajnost, ki je kot dejavnik namerno ločena od finančne uspešnosti poslovanja. Pri številnih podjetjih dejavnosti trajnostnega razvoja vključujejo protikorupcijske in druge oblike skladnosti in etičnega vedenja. [Vir, Nova agenda za upravni odbor, str. 9 / A New Agenda for the Board of Directors, p. 9]
 • V družbi Aviva so plačila vodilnih delavcev neposredno vezana na doseganje ciljev glede zmanjšanja emisij ogljika, ki so javno objavljeni ter na rezultate interne ankete o tem koliko zaposleni verjamejo, da je zavezanost podjetja družbeni odgovornosti pristna. [Vir, Nova agenda za upravni odbor, str. 9 / A New Agenda for the Board of Directors, p.9]
 • V družbi Intel je del variabilnega nadomestila vseh zaposlenih (od začetnikov do vodilnih delavcev) povezan z okolijskimi cilji kot enim od načinov spodbujanja družbene odgovornosti. [Vir, Nova agenda za upravni odbor, str. 10 / A New Agenda for the Board of Directors, p.10]

 • Leta 2016 se je razkrilo, da so zaposleni v bančni enoti za poslovanje s prebivalstvom do tedaj uspešne in ugledne banke Wells Fargo odprli več kot tri milijone nepooblaščenih računov brez vednosti strank. Nekateri zunanji opazovalci so ugotovili, da je bila praksa banke za določanje dnevnih prodajnih ciljev pritisk na zaposlene. Vodjem podružnic so dodelili kvote za število in vrste prodanih izdelkov. Če podružnica ni dosegla svojih ciljev, je bil primanjkljaj dodan ciljem naslednjega dne. Zaposleni v podružnicah so bili finančno nagrajeni za doseganje ciljev navzkrižne prodaje in storitev za stranke, pri čemer so osebni bančniki prejeli bonuse do 15 do 20 odstotkov svoje plače, prodajalci pa do tri odstotke. Zaradi ekstremnih finančnih ciljev so uslužbenci banke vrsto let sistematično uporabljali nepoštene in kaznive prakse, kot je tudi zaračunavanje spornih stroškov uporabnikom kreditnih kartic, dodatnih storitev in zavarovanj.

"Kot posledica številnih kršitev v banki Wells Fargo je več kot 5.000 zaposlenih dobilo odpoved, predsednik uprave je bil razrešen in moral je vrniti 41 milijonov dolarjev prejetih izplačil (clawed back clause). Banka je skupno plačala več kot 1 milijardo dolarjev kazni in odškodnin ter bila deležna številnih omejevalnih ukrepov s strani regulatorjev. Cena delnice Wells Fargo je od tedaj padla za 13 %, kar je oklestilo njeno tržno kapitalizacijo za okoli 12 milijard dolarjev."

(Viri: Harvard Business Review – HBR, julij–avgust 2019, gsb.stanford.edu; Yahoo Finance, Wall Street Journal, sec.gov)

 • Magna International (»Magna«), kanadski proizvajalec in dobavitelj avtomobilskih delov po vsem svetu, zahteva, da vsi zunanji poddobavitelji upoštevajo njihov kodeks ravnanja in etike, vključno s politiko o podkupovanju in neprimernih plačilih, pa tudi politiko o navzkrižju interesov. Ta zahteva je vključena v njihove osnovne pogoje poslovanja. Družbi Magna je na primer treba na njeno zahtevo predložiti podrobne zapisnike o srečanjih z vladnimi uradniki, na katerih se je obravnavalo poslovanje z njo, družba pa ima tudi pravico do pregleda ustreznih datotek. (Vir: magna.com/company/suppliers)
 • V NKBM d.d. imajo vzpostavljen interni program osveščanja o vrednotah, ki zajema več različnih aktivnosti in temelji na internih ambasadorjih. Vrednote so tudi pogosta tema rednih kolegijev predsednika in članov uprave z direktorji in vodji, katerih naloga je, da korporativno kulturo širijo znotraj svojih delovnih ekip. Kodeks ravnanja in vrednote so podrobno opisane na spletu, sporočilnost vrednot premišljeno vključujejo tudi v interne dogodke. Pred sklenitvijo pogodbe s potencialnim zunanjim izvajalcem ali dobaviteljem izvedejo skrbni pregled, po sklenitvi in realizaciji pogodbe pa spremljajo korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti pogodbenega partnerja. Zgodilo se je že, da z nekom niso sklenili poslovnega razmerja zaradi vprašanj skladnosti. (Vir: Nova KBM, d. d., 2019)

 • Izraelski proizvajalec generičnih zdravil Teva Pharmaceuticals (»Teva«) se je v letu 2016 z ameriško vlado dogovoril o kaznih in povračilih v višini 519 milijonov dolarjev (približno 436 milijonov evrov), deloma zaradi neetičnega vedenja zaposlenih in tretjih oseb. Kljub temu da je imelo podjetje vzpostavljen program za skladnost, so na lokalni ravni delavci in tretje osebe ravnali neustrezno. Če bi bila povezava med izvajalci na področju skladnosti in lokalnim poslovnim okoljem tesnejša ter bi bila etična načela bolj vključena v poslovanje, bi lahko bili rezultati drugačni. Rusko hčerinsko podjetje (»Teva Russia«) je uspelo vzpostaviti neetično razmerje, ki ga je regionalni urad družbe Teva za skladnost odobril tako, da je iz svojega poročila o skrbnem pregledu, ki ga je predložil regionalnemu uradu, namerno izpustil pomembne informacije. Teva Rusija v svojem poročilu o skrbnosti ni razkrila, da je bilo distribucijsko podjetje v lasti žene vladnega uradnika, da je vladni uradnik še naprej ohranjal operativni nadzor nad dejavnostmi distribucijskega podjetja in da so direktorja podjetja v Rusiji preiskovali zaradi korupcije. Vse to so bili jasni opozorilni oznaki, ki bi jih bilo treba vključiti v poročilo o skrbnem pregledu. Družba Teva je ruskemu distribucijskemu podjetju v šestih letih neupravičeno plačala 65 milijonov dolarjev, da bi s svojim vplivom povečala prodajo zdravil na letnih razpisih ministrstva za zdravje. Rusko distribucijsko podjetje je na družbo Teva namreč pritiskalo z zahtevo, da bi bilo njen edini distributer, v nasprotnem primeru bi zvišalo cene zdravil na lokalnem trgu in s tem zmanjšalo obseg prodaje. V tem primeru so bili mehanizmi skladnosti vzpostavljeni, vendar so na lokalni ravni zaposleni in tretje osebe z njimi manipulirali. Končno odgovornost je nosilo podjetje.

 • V času, ko je nemška multinacionalka Siemens Aktiengesellschaft (»Siemens«) raziskovala razširjeno korupcijo v družbi ter se osredotočala na prepoznavanje in reševanje ključnih problematičnih področij, je ponudila amnestijo vsem osebam, ki so spregovorile in povedale vse, kar so vedele. V okviru amnestije se je družba Siemens zavezala, da ne bo odpustila teh posameznikov ali jih drugače kaznovala ter da jim bo pomagala pri organih kazenskega pregona. Približno 130 ljudi je razkrilo, kje so se pojavila koruptivna plačila in kakšna je bila njihova vloga. Nasprotno pa je družba Siemens odpustila vse, ki se niso odzvali in so bili pozneje odkriti kot udeleženci v podkupovanju, sledil pa je tudi pregon s strani uradnih organov kazenskega pregona. (Vir: intervju s članom uprave družbe Siemens)
 • V Pivovarni Laško Union imajo konkretno opredeljene primere kršitev, v zvezi s katerimi lahko zaposleni izrazijo pomisleke v skladu s pravilnikom »Spregovori«, zato uporabljajo interni kanal korporacije Heineken, imenovan »Speak Up«. To so primeri s področja raznih goljufij, diskriminacije in nadlegovanja, kršitev pravil varstva konkurence, podkupovanja, okoljskih in varnostnih zadev, kršitev zaupnosti ipd. Pri tem zaposlene izobražujejo o postopku in načinu prijave, le-te raziščejo in sprejmejo ukrepe. V vsakem primeru prijavitelju zagotovijo povratno informacijo glede ugotovitev in ukrepov, lažne in zlonamerne prijave pa kaznujejo. (Vir: interni dokument, 2019)

 • V že prej opisanem primeru Wells Fargo je podjetje odpustilo upravljavca premoženja, ki je prijavil sistemsko izvajanje nepoštenih poslovnih praks do strank. Pozneje so organi tega zaposlenega rehabilitirali in ga nagradili z visoko denarno nagrado v skladu z ameriško zakonodajo, kot delež kazni, ki jih je za svoje kršitve morala plačati banka.

color: #FF0000;