RDEČE ZASTAVICE

Znakom, ki kažejo na verjetnost nastanka kršitve skladnosti ali integritete pravimo ‘Rdeče zastavice’. Za zaposlene, še zlasti pa za vodje je pomembno, da jih prepoznajo, saj lahko tako dovolj zgodaj preprečijo škodljive prakse ali pa dovolj zgodaj odvrnejo oz. zmanjšajo posledice že nastalih škodljivih praks.

Rdeče zastavice so za posamezno podjetje odvisne od narave in kompleksnosti organizacije, posameznih linij proizvodov, poslovnih kanalov, geografskih okoliščin in nabavne verige.. Podjetja spodbujamo, naj vzdržujejo sebi lasten seznam rdečih zastavic, ki se pojavljajo pri njihovem načinu poslovanja in njihovih izdelkih. Nato naj zagotovijo, da so zaposleni ter vodje na vseh ravneh poučeni, kako naj te rdeče zastavice opazijo in kako naj se odzovejo. V tem priročniku navajamo nekaj značilnih rdečih zastavic, ki naj vam služijo kot vodilo in za primer.

Kazalci podkupovanja in drugih koruptivnih dejanj:

Kazalci, ki jih je razvila Skupina Egmont (Egmont Group), mednarodna organizacija, ki je sestavljena iz posameznih enot za finančne podatke različnih držav, FIU – Financial Intelligence Units [Vir: The Best Egmont Case Award Publication, 28 BECA Publication, str. 10].

*Op.: Podobni kazalci so lahko tudi znaki pranja denarja (ali prevar), saj je denar namenjen ali prejet iz podkupovanja potrebno narediti legitimnega.

 • neobičajni dvigi in plačevanje z gotovino ali plačevanje velikih zneskov z gotovino;
 • kupovanje predmetov z veliko vrednostjo v gotovini;
 • izvajanje pritiska za nujno izvedbo plačil ali izvedbo plačil prej, kot je bilo načrtovano;
 • uporaba offshore podjetij, politično izpostavljene osebe;

 • plačevanje prek tretje države, na primer: blago ali storitve so dobavljeni v državo A, plačilo pa je nakazano v običajno navidezno družbo (shell company) v državi B;
 • nenavadno visoka provizija plačana določenemu posredniku; plačilo je lahko razdeljeno med dvema ali več računi istega posrednika, pogosto v različnih državah;

 • zaposleni, ki nikoli ni odsoten, tudi če je na bolniški ali na dopustu, in ki vztraja pri osebni obravnavi določenih strank (značilno zlasti za finančni sektor);
 • potrjevanje računov, ki presegajo znesek pogodbe, brez razumnega razloga;
 • plačevanje ali dajanje na voljo sredstev za visoke stroške ali šolnine ali podobno v imenu drugih oseb.

Pri korupciji izkušnje kažejo še na naslednje rdeče zastavice:

 • tesni odnosi oseb iz komerciale ali z visokimi pooblastili z državnimi ali lokalnimi uradniki;
 • osebni odnosi (prijatelji in družina) osebja iz nabave ali z visokimi pooblastili z dobavitelji, posredniki, agenti ipd. Ter vezava poslovanja družbe na izključno te dobavitelje;

 • groba ali pogosta prekoračitev limitov, proračuna oziroma pooblastil, ponarejanje listin (vključno z anti-datiranjem);
 • nenadno povišani izdatki za storitve svetovanja, trženja, tržne in podobne študije, odvetniške storitve, brez razumnega razloga (navidezne pogodbe);

 • visoka navezanost na posrednike v državah z visokim tveganjem, ki imajo tesne odnose s tujimi državnimi uradniki (npr. za pridobitev raznih dovoljenj, širitvi poslovanja ipd.).

Različne oblike gospodarskih kaznivih dejanj se v praksi med seboj velikokrat prepletajo. Korupcijo in prevare velikokrat spremlja pranje denarja, nasprotja interesov (mreža osebnih povezav), zloraba pooblastil ali funkcije, izsiljevanje, ponarejanje listin ipd.

Kazalci poslabšanja etične kulture in prevar, ki vam lahko povzročijo visoke finančne in psihološke izgube, poškodujejo ugled ter uničijo blagovno znamko:

 • nenadno povišani izdatki za storitve svetovanja, trženja, tržne in podobne študije, odvetniške storitve, brez razumnega razloga (navidezne pogodbe);
 • nenavadne stroškovne postavke;
 • odsotnost računov in druge dokumentacije, ki dokazujejo ali opravičujejo poslovne izdatke;
 • stroški za predmete ali storitve značilne za osebno rabo na izpisih službenih plačilnih kartic;
 • nenaden opazen dvig življenjskega standard pri zaposlenem, ki ni sorazmerno z njegovimi prejemki;
 • znaki odvisnosti ali druge finančne stiske pri zaposlenem…;

 • izguba, izginotje sredstev podjetja, nenadna povišana poraba materiala ipd.;
 • slaba organizacijska klima, širjenje negativnih govoric;
 • visoko avtoritativne prakse določenega vodje;
 • izolacija ali kaznovanje oseb, ki spregovorijo o težavah; pojav sovražnega delovnega okolja;
 • odsotnost discipliniranja za kršitve, prikrivanja informacij;
 • slabo, nemoralno obnašanje določenega vodje ali zaposlenega, širitev slabega obnašanja;

 • razširjena praksa odstopanja od internih pravil, sistemsko toleriranje majhnih kršitev (ki začnejo raztezati mejo dovoljenega in postavljajo vse slabši standard sprejemljivega ravnanja!);
 • odsotnost kontrol in revizij;
 • kriza vodenja, veliki finančni in tržni pritiski, večje spremembe v organizaciji;
 • drobljenje porabe sredstev na več manjših zneskov, ki so tik pod limiti…;
 • nepričakovano povišana postavka prihodkov v nekem segmentu ali do neke stranke…

color: #FF0000;