INTEGRITETA VODITELJSTVA 5 ZVEZDIC – 5STIL

O projektu – namen in cilji

Projekt je nastal v partnerstvu med EISEP (Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja) in Združenjem Manager ter s podporo Ameriške ambasade v Sloveniji z namenom, da razvijemo praktičen model vodenja za udejanjanje principov skladnosti in etike v poslovnih praksah. Pet principov, na katerih temelji program Integritete voditeljstva 5 zvezdic (5STIL)  prestavlja konkreten smerokaz in orodje, KAKO lahko podjetje s pomočjo dobrega voditeljstva v delovanje podjetja vpelje te principe z oprijemljivimi pokazatelji, ki po mednarodnih standardih ter dobrih praksah odlikujejo etična podjetja. Opis 5 principov s pokazatelji je na voljo tukaj.

Verjamemo, da bo model 5STIL pomagal vse več slovenskim podjetjem in njegovim managerjem na učinkovit način udejanjati skladnost in etiko v svojih vsakodnevnih poslovnih praksah in procesih odločanja. Verjamemo, da bo integriteta voditeljstva po teh principih postala bolje prepoznana tudi kot dejavnik izboljševanja kakovosti korporativnega upravljanja, dvigu produktivnosti ter dolgoročne uspešnosti poslovanja. Tak trend bi pripomogel k nadaljnjemu dvigovanju ugleda in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Prednosti etičnih podjetij

Samo dejavna zavezanost najvišjega vodstva k integriteti lahko naredi etično podjetje. Številne raziskave in izkušnje s tega področja pa kažejo, da imajo etična podjetja bolj zavzete zaposlene, ki so tudi bolj zdravi in produktivni, so bolj zvesti podjetju in so redko nepošteni do delodajalca. Vodstvo v takih podjetjih uživa močan ugled in pristno avtoriteto, podjetje pa je od svojih konkurentov uspešnejše na dolgi rok.

% bolj dobičkonosna podjetja
% nižji stroški dela
% višji donos za delničarje

Etična podjetja so do 20% bolj dobičkonosna, imajo za okoli 12% nižje stroške dela ter 5,8% višji donos za delničarje (*vir: Ethisphere, Ethics Resource Centre: National Busienss Ethics Survey). Podjetja, ki vidno delujejo po etičnih načelih štejejo za bolj profesionalna in vredna zaupanja. Posledično so takšna podjetja prednostna izbira na trgu kar zadeva nove investicije ali strateško povezovanje z uglednimi partnerji. Takšna podjetja tudi lažje pritegnejo in zadržijo talente ter ustvarjajo zveste kupce, imajo boljšo oceno bonitete, nižje stroške zavarovanja, financiranja ipd.

Predstavitev priznanja 5STIL

S programom Integritete voditeljstva 5 zvezdic naslavljamo management podjetij, ki so usmerjena k poslovanju po višjih standardih in želijo soustvarjati še boljše poslovno okolje. Program 5STIL je zasnovan tako, da bo managerjem na praktičen in interaktiven način pomagal razumeti principe etike ter jih s pomočjo konkretnih kazalcev učinkovitosti tudi uporabljati, kot orodje dobrega upravljanja in vodenja za  doseganje številnih poslovnih koristi.

Priznanje 5 STIL je za podjetja, ki želijo povedati, da v podjetju deluje voditeljstvo, ki na dejaven način izkazuje svoje prizadevanje k integriteti poslovanja. Kar pa lahko tudi na oprijemljiv način izkaže svojim poslovnim partnerjem, kupcem, regulatorjem ter drugim deležnikom. Priznanje 5STIL zrcali podjetja in management v dobri kondiciji. Čakati šele na trenutek krize, ki je lahko splošna ekonomska, največkrat pa povsem individualna, nepričakovana in za podjetje izjemno izčrpavajoča, je slaba strategija upravljanja integritete. Lahko pa je tudi kriza dober začetek dobrega programa etike.

With excellent infrastructure and one of the fastest growing economies in Europe, Slovenia is an increasingly attractive location for U.S. and foreign trade and investment.  As Slovenia’s export-based economy becomes more and more integrated with and open to global markets and investors, however, it is vital that Slovene companies and entrepreneurs adopt and internalize international standards of transparency, professionalism, integrity, corporate ethics, regulatory compliance, and the rule of law.  The U.S. Embassy is committed to increasing bilateral trade and investment with Slovenia as a key mission goal, and we are honored to support the efforts of the European Institute of Compliance and Ethics and the Manager’s Association of Slovenia to promote and instill these businesses and corporate values through the 5 Stars Integrity Leadership program.

Je ob objavi projekta povedal William Don Baker (The Embassy of the United States of America). Celotno izjavo EISEP in Združenja Manager preberite tukaj.

US-embassy ALT

AKTUALNO: SPOROČILA ZA JAVNOST

KONTAKTIRAJTE NAS

Kontaktne informacije: