SMERNICE, STANDARDI, PRIPOMOČKI

https://iccwbo.org/global-issues-trends/responsible-business/combatting-corruption/

https://iccwbo.org/global-issues-trends/responsible-business/corporate-responsibility/

https://www.thalesgroup.com/sites/default/files/database/d7/asset/document/icc-ethics-and-compliance-handbook.pdf

  • Protikorupijski priročnik in orodja za srednja in mala podjetja (MSP)

Priročnik med drugim omogoča dostop do spletnega orodja C-Detector (www.c-detector.eu) za samoocenjevanje korupcijskih tveganj, ustvarjeno za podporo mikro- in MSP, ki delujejo v Evropi, pri izvajanju ustreznih ukrepov za preprečevanje in boj proti korupciji. Viri:

http://www.acts-project.eu/P42A223C222S124/Anti-corruption-manual-and-Toolkit-.htm

http://www.acts-project.eu/P42A224C222S124/Online-Toolkit–C-Detector.htm

color: #FF0000;