TRETJI PRINCIP

Spodbujajte etično vedenje – Nagrajevanje in discipliniranje

Vključitev etičnega vedenja med merila za napredovanje in nagrajevanje dokazuje zaposlenim v podjetju, obstoječim in potencialnim poslovnim partnerjem, vlagateljem ter podjetjem v isti panogi, da podjetje resno skrbi za uresničevanje etičnih poslovnih standardov v celotnem podjetju, od vodstva navzdol. To je najboljša praksa, ki prinaša oprijemljive koristi za poslovni rezultat podjetja. Dokazano je, da so spodbude najučinkovitejše orodje voditeljev za vplivanje oz. spreminjanje na želeno obnašanje. Hkrati pa bi morala podjetja upoštevati tudi vpliv ustreznih disciplinskih ukrepov za zaposlene in vodje, ki kršijo etiko podjetja in standarde skladnosti. Takšni ukrepi so lahko dober zgled in lahko posredujejo jasno in odločno sporočilo o kulturi v podjetju.

To je najbolje doseči tako, da postanejo integriteta, etika in skladnost del postopka napredovanja, nagrajevanja in ocenjevanja uspešnosti, vključno s podporo funkciji skladnosti in notranje revizije. Tovrstna merila je treba upoštevati že v okviru pogojev za zaposlitev in napredovanje, zlasti za funkcije in delovna mesta, kjer je tveganje za skladnost visoko (dostop do sredstev družbe ali strank, visoka pooblastila, neposredna izpostavljenost tržnim pritiskom ipd.). Spoštovanje skladnosti in načel integritete naj bo vključeno kot izrecna zahteva in odgovornost na vseh delovnih mestih, še posebej vodilnih ter naj šteje kot pomembno merilo pri dodatkih vodstvenih delavcev, s čimer skladnost in etika najbolj zanesljivo postaneta sestavni del vsakodnevnega poslovanja.

Priporočeni kazalniki za tretji princip

Kazalniki, ki dokazujejo, da je princip vgrajen v poslovanje:

  • Podjetje ima vpeljane vsaj tri (3) iniciative za spodbujanje etičnega obnašanja v sistemu nagrajevanja za uspešnost pri delu, posebej za vodje.
  • V izvedbenih dokumentih je izdelana preglednica različnih vrst kršitev, kritičnih za podjetje z različnimi stopnjami resnosti, za katere je določena oblika disciplinskega ukrepanja, ne glede na to, kdo je kršitelj.
  • Podjetje ima evidenco kršitev in ukrepanja (običajno so to kadrovske evidence, pravne ipd.) z opredeljeno kršitvijo in resnostjo kršitve ter sprejetimi ukrepi. Na tak način se podjetje lahko izkaže glede učinkovitosti odziva na kršitve, doslednosti, sorazmernosti, poštenosti in sistematičnosti.

Kazalniki, ki dokazujejo, da vodstvo napreduje pri uresničevanju principa v poslovnih praksah podjetja:

  • Ali beležite znake izboljšanja splošne korporativne kulture in zavzetosti (* vsakdo raje dela za podjetje, ki je etično). Ali obstajajo notranje raziskave za spremljanje tega?
  • Ali statistika kadrovske službe kaže napredek v zvezi z neprimernim vedenjem in kršitvami?
  • Kako vodje dajejo zgled, da aktivno spodbujajo dobro vedenje?
  • Ali obstaja jasna soodvisnost med napredovanji in bonusi ter korporativnim vedenjem (ali v negativnem smislu: ali se dogaja, da so vodje ali drugi zaposleni nagrajeni ali da napredujejo, čeprav niso dober zgled, kar zadeva osebno in poslovno integriteto)?

color: #FF0000;